Quy Định Đổi Trả Hàng

CÁCH THỨC ĐỔI HÀNG:

Quý khách có thể đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng (đối với khách tỉnh thì kể từ ngày nhận hàng).
Lưu ý: Quý khách giữ hóa đơn và ghi kèm sản phẩm muốn đổi đằng sau hóa đơn gửi về cho Shop. Shop sẽ không giải quyết đổi trường hợp làm mất hóa đơn.

ĐIỂU KIỆN ĐỔI HÀNG :

  • Quý khách vui lòng giữ sản phẩm trong trạng thái như ban đầu và còn nguyên tem mạc.
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật.

CHI PHÍ ĐỔI HÀNG:

  • Nếu muốn đổi hàng Quý khách phải chịu phần chi phí vận chuyển 2 chiều (theo bảng giá vận chuyển của bưu điện chứ không theo bảng giá vận chuyển của Shop) và các khoản phí chênh lệch về sản phẩm muốn đổi. Quý khách đổi sản phẩm ngang giá hoặc cao hơn. Shop không trả lại tiền dư.
  • Nếu do lỗi kỹ thuật thì Quý khách được đổi lại 1 sản phẩm khác mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.