BIOVIT

NHŨ TƯƠNG VITAMIN PHỤC HỒI

Vitamin là thành phần có chức năng quan trọng, quan trọng nhất là chúng hoạt động như chất xúc tác trong các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình chuyển hóa và dị hóa tế bào. Chúng cho phép, với một lượng tương đối nhỏ, làm vận hành một cách trôi chảy các chức năng hữu cơ, do đó vitamins rất quan trọng trong vấn đề ăn uống. Tuy nhiên, thực nghiệm cũng đã chứng minh những lợi ích của nó trong việc cải thiện dưỡng chất của da.
Các chất xúc tác sinh học là thuộc tính cơ bản của kem Biovit, một nhũ tương tinh chế của các loại dầu thích ứng với da kết hợp với nước với tỷ lệ phần trăm vitamin cao, cho phép tìm được sự cân bằng và sự hài hòa hoàn hảo cho sự chuyển hóa và dị hóa tế bào.

Là loại nhũ tương cho phép sự hấp thụ một cách nhanh chóng và sự sử dụng một cách tối đa các thành phần hoạt tính của nó.