LOTUS

Mặt Nạ Dưỡng Ẩm Sâu

Lotus là một sự nạp nước cho da một cách rất tự nhiên và dễ chịu, một cử chỉ chăm sóc đặc biệt đối với bản thân; nó là một nhũ tương của các dầu tự nhiên phân tán trong những giọt rất nhỏ của một dung dịch chất chiết xuất từ hoa quý và trái cây, với đất sét xanh tự nhiên.