CRYOGENESI

Gel Thư Giãn và Phục Hồi Tĩnh Mạch Chân

Gel mát cho cảm giác dễ chịu, giúp phụ hồi vi tuần hoàn ở chân, bảo vệ thành mạch máu, cải thiện tình trạng tĩnh mạch chân.