TERMOGEA

Hỗn Hợp Bùn Và Kem Loại Bỏ Chất Thải Và Cung Cấp Năng Lượng Cho Tế Bào Da

Sản phẩm có thế mạnh kết hợp của bùn và kem, thúc đẩy việc loại bỏ chất thải và các bề mặt tế bào chết độc hại.